Käyttöehdot

POROKELLO –puhelin

1. Porokello -puhelimen käyttötarkoitus
Porokello – puhelin on porovaroitusten tekemiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettu älypuhelin, johon on
ladattuna sovellus porovaroitusten tekemistä ja vastaanottamista varten. Porokello puhelimella kerätään myös tietoa mobiiliverkon kattavuudesta käytännön olosuhteissa taustalla toimivat kuuluvuuskartoitusohjelman avulla, joka kerää tieto porovaroittajien ajamien reittien osalta mobiiliverkon kattavuudesta. Porokello puhelinta voidaan tulevaisuudessa käyttää myös muuhun älyliikennekokeiluun.

2. Porokello -puhelimen käyttöönotto ja käyttäminen
Porokello – puhelinta jaetaan Lapin ELY-keskuksen koordinoimassa projektissa vuosien 2016 - 2017 aikana
1000 kappaletta poronhoitoalueella ammattiautoilijoille. Hakemuksen täyttää kuljetusyrityksen/puhelinta
käyttöönsä hakevan yrityksen/yhdistyksen edustaja. Hakemus voidaan hyväksyä tai hylätä projektin
tarpeiden mukaan. Jokaisen käyttäjäksi haluavan on hyväksyttävä nämä käyttöehdot. Puhelinta tai muuta
sen yhteydessä käyttäjälle luovutettua ei saa luovuttaa eteenpäin. Ottaessasi Porokello –puhelimen
käyttöön, sitoudut pitämään puhelinta ja sovellusta päällä ajosi aikana ja antamaan porovaroituksia
liikennetilanteen salliessa vuoden 2017 loppuun saakka.

3. Henkilötietojen käsittely ja tietojen luovutus
Kerättyjä henkilötietoja käsitellään Porokello- puhelimen vastaanottaneiden henkilötietokantarekisteriselosteen
mukaisesti. Porokello-puhelimen käyttäjät antavat projektille luvan olla sähköpostitse sekä puhelimitse yhteydessä palvelun käyttöä koskevissa asioissa sekä palautteen keräämiseksi. Lisäksi varoittajaksi ryhtyvien käyttäjien yritysten/yhteisöjen nimet saatetaan julkaista sosiaalisessa mediassa tai projektin nettisivuilla projektin yhteydessä, mikäli yritys ei sitä erityisesti kiellä.

4. Porokello-puhelimen käyttöä koskevat rajoitukset
Porokello – puhelinta saa käyttää vain kohdassa 1 kuvattuun tarkoitukseen. Porokello – puhelin ja sen
sisällä oleva sim-kortti ovat Lapin ELY-keskuksen omaisuutta projektin ajan (vuoden 2017 loppuun), jonka
jälkeen puhelimen käyttöä varoittimena voi jatkaa käyttäjän niin halutessa ja dataliittymän voi siirtää
käyttäjän nimiin, jolloin käyttäjä myös huolehtii siihen liittyvistä kustannuksista. Projektin ajan puhelimen
käyttöön saamiseen ja käyttämiseen liittyy näissä käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja ja velvollisuuksia.

5. Puhelimen asianmukainen käyttö ja säilytys
Käyttäjä huolehtii että hänelle luovutettua puhelinta ja siihen liittyvää telinettä ja laturia käytetään ja
säilytetään asianmukaisesti. Mikäli hakijalle toimitettu puhelin rikkoutuu tai häviää on tästä ilmoitettava
välittömästi projektin yhteyshenkilölle. Mikäli puhelin rikkoutuu tai häviää tahallisesti tai käyttäjän
huolimattomuudesta johtuen, on käyttäjä velvollinen korvaamaan projektille 100 EUR. Lapjn ELY-keskus
pidättää oikeuden pyytää käyttäjää palauttamaan puhelimen mikäli näitä sääntöjä rikotaan tai muusta
projektin määrittelemästä syystä, jolloin puhelin on palautettava välittömästi annettujen ohjeiden mukaan.

6. Porokello-puhelimen käytön lopettaminen
Porokello-puhelimen käytön voi lopettaa koska vaan, jolloin käyttäjän tulee välittömästi ottaa yhteyttä
projektin yhteyshenkilöön ja puhelin palautetaan Lapin ELY-keskukselle.

7. Porokello-puhelinta käyttäessä huomioitavaa
Porokello -projekti on kokeellinen ja sen yhteydessä toimitetut porovaroitukset voivat olla virheellistä ja
epätäydellistä. Porovaroitusten saatavuus riippuu varoittajien tekemien porovaroitusten lisäksi myös
kolmansista osapuolista kuten tietoverkosta ja satelliittijärjestelmistä, joissa voi esiintyä häiriötekijöitä ja
virheitä. Älä luota palveluun varauksetta. Huomioi myös, että tieliikennelaki kieltää matkapuhelimen
pitämisen kädessä ajon aikana. Viestintälaitetta ei saa myöskään käyttää ajon aikana siten, että laitteen
käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä
liikenteeseen. Porokello-puhelinta tulee varoituksia tehtäessä aina pitää siihen tarkoitetussa telineessä ja
helposti kädenulottuvilla. Lukuun ottamatta Lapin ELY-keskuksen tai Paikkatieto Online Oy:n törkeästä
huolimattomuudesta tai tahallisuudesta aiheutuvaa vastuuta kuolemasta tai henkilövahingoista, Lapin ELY-keskus ei ole vastuussa mistään suorasta vahingosta, joka johtuu Porokello-puhelimen käytöstäsi tai
kyvyttömyydestäsi käyttää Porokello-puhelinta. Lapin ELY-keskus ei missään tapauksessa ole vastuussa
epäsuorasta, välillisestä tai yllättävästä vahingosta, joka johtuu Porokello-puhelimen käytöstä tai
kykenemättömyydestä käyttää Porokello-puhelinta. Sitoudut ja huomioit nimenomaisesti, että käytät
Porokello-puhelinta omalla riskilläsi.

Seuraa meitä

Jaa tietoa Porokellosta. Autat vähentämään porokolareita.

Porokelloa tehdään yhdessä.