Käyttöehdot

Varottaja -sovellus

1. Varottaja -sovelluksen käyttötarkoitus
Varottaja -sovellus on porovaroitusten tekemiseen ja vastaanottamiseen tarkoitettu sovellus poronhoitoalueella, mikä ladataan käyttäjän henkilökohtaisessa käytössä olevaan puhelimeen. Varottaja -sovellusta voidaan tulevaisuudessa käyttää myös muuhun älyliikennekokeiluun.

2. Varottaja -sovelluksen käyttöönotto ja käyttäminen
Varottaja -sovelluksen jako tapahtuu Lapin ELY-keskuksen hallinnoiman Porokello-hankkeen toimesta. Jako tapahtuu ennakkoon määritellyille henkilöille ja ammattiryhmille. Varottaja -sovelluksen käyttöönottava henkilö täyttää sähköisen lomakkeen. Täyttämällä lomakkeen henkilö hyväksyy myös nämä käyttäjäehdot. Hakemus voidaan hyväksyä tai hylätä Porokello-hankkeen tarpeiden mukaan. Varottaja -sovellusta tai henkilökohtaista tunnistautumiskoodia ei saa luovuttaa eteenpäin. Ottaessasi Varottaja -sovelluksen käyttöön, suostut käyttämään kyseistä sovellusta päällä ajosi aikana työssä ja vapaa-ajalla poronhoitoalueella ja antamaan porovaroituksia liikennetilanteen salliessa, huomioiden liikenneturvallisuuden. Porokello-hankkeen päättyessä, myös tämä sopimus päättyy.

3. Henkilötietojen käsittely ja tietojen luovutus
Kerättyjä henkilötietoja käsitellään Varottaja -sovelluksen vastaanottaneiden henkilötietokantarekisteriselosteen mukaisesti. Varottaja -sovelluksen käyttäjät antavat Porokello-hankkeelle luvan olla sähköpostitse ja puhelimitse yhteydessä palvelun käyttöä koskevissa asioissa sekä palautteen keräämiseksi. Lisäksi varoittajaksi ryhtyvien käyttäjien yritysten/organisaatioiden nimet saatetaan julkaista sosiaalisessa mediassa tai hankkeen nettisivuilla hankkeen yhteydessä, mikäli yritys/organisaatio ei sitä erityisesti kiellä.

Käyttäjä sitoutuu siihen, että varoitusten tehokkaan jakelun takia käyttäjän viimeisin sijaintitieto tallennetaan järjestelmään noin kymmenen minuutin ajaksi. Käyttäjän suljettua applikaation, sijaintitieto poistetaan järjestelmästä noin kymmenen minuutin sisällä. Käyttäjän tekemät varoitukset aika- ja sijaintitietoineen tallentuvat järjestelmään pysyvästi, eikä käyttäjän tietoja toimiteta eteenpäin.

4. Varottaja -sovelluksen käyttöä koskevat rajoitukset
Varottaja -sovellusta saa käyttää vain kohdassa 1 kuvattuun tarkoitukseen. Varottaja -sovellus on Lapin ELY-keskuksen omaisuutta. Hankkeen ajan Varottaja -sovelluksen käyttöön saamiseen ja käyttämiseen liittyy näissä käyttöehdoissa kuvattuja ehtoja ja velvollisuuksia.

5. Varottaja -sovelluksen asianmukainen käyttö ja säilytys
Käyttäjä huolehtii, että hänelle luovutettua Varottaja -sovellusta ja henkilökohtaista tunnistautumiskoodia käytetään ja säilytetään asianmukaisesti. Lapin ELY-keskus pidättää oikeuden poistaa Varottaja -sovellus henkilön käytöstä, mikäli näitä käyttöehtoja rikotaan tai muusta hankkeen määrittelemästä syystä.

6. Varottaja -sovelluksen käytön lopettaminen
Varottaja -sovelluksen käytön voi lopettaa milloin tahansa, jolloin käyttäjän tulee välittömästi ilmoittaa siitä hankkeen yhteyshenkilölle osoitteeseen info@porokello.fi

7. Varottaja -sovellusta käyttäessä huomioitavaa
Porokello -hanke on kokeellinen ja sen yhteydessä toimitetut porovaroitukset voivat olla virheellisiä ja epätäydellisiä. Porovaroitusten saatavuus riippuu varoittajien tekemien porovaroitusten lisäksi myös kolmansista osapuolista kuten tietoverkosta ja satelliittijärjestelmistä, joissa voi esiintyä häiriötekijöitä ja virheitä. Älä luota palveluun varauksetta.

Huomioi myös, että tieliikennelaki kieltää matkapuhelimen pitämisen kädessä ajon aikana. Viestintälaitetta ei saa myöskään käyttää ajon aikana siten, että laitteen käyttö voi haitata ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöä tai muuten häiritä kuljettajan keskittymistä liikenteeseen. Varottaja -sovellusta tulee varoituksia tehtäessä aina pitää siihen tarkoitetussa telineessä ja helposti käden ulottuvilla.

Lukuun ottamatta Lapin ELY-keskuksen tai Paikkatieto Online Oy:n törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta aiheutuvaa vastuuta kuolemasta tai henkilövahingoista, Lapin ELY-keskus ei ole vastuussa mistään suorasta vahingosta, joka johtuu Varottaja -sovelluksen käytöstäsi tai kyvyttömyydestäsi käyttää Varottaja -sovellusta. Lapin ELY-keskus ei missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorasta, välillisestä tai yllättävästä vahingosta, joka johtuu Varottaja -sovelluksen käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Varottaja -sovellusta.

Sitoudut ja huomioit nimenomaisesti, että käytät Varottaja -sovellusta omalla riskilläsi.

Seuraa meitä

Jaa tietoa Porokellosta. Autat vähentämään porokolareita.