Rekisteriseloste

POROKELLO- palvelun puhelimen vastaanottaneiden henkilötietokanta

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterinpitäjä
Lapin ELY-keskus (jäljempänä ”ELY-keskus”)
Y-tunnus 2296962-1
Kirjaamo PL 8060, 96101 Rovaniemi

3. Rekisterin nimi
Porokello- palvelun laitteen vastaanottaneiden henkilötietokanta

4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään puhelimen käyttöön antamisen perusteella rekisteröidyn suostumuksella.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään porovaroitus -palvelun tuottamiseksi, sekä muun Porokello-puhelimen käyttöehtojen mukaisen toiminnan tarjoamiseksi ja sen kehittämiseksi sekä palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- Rekisteröidyn perustietoja kuten nimi, yhteystiedot, yritys/organisaatio, rekisteröityneen pääsääntöisesti ajama reitti
- Lupatiedot kuten lupa ottaa yhteyttä palveluun liittyvissä asioissa
- rekisteröidyn lähettämät porovaroitukset
- Porokello-puhelinta ja sim-korttia koskevat perustiedot
- Yhteydenottoihin liittyvät tiedot
- Erilaiset palvelua, puhelinta ja sim-korttia koskevat tapahtumatiedot
- Puhelimen käyttöön liittyvät sijainti- ja varoitusten antamiseen liittyvät tiedot ja muut puhelimen käyttöön liittyvät tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään puhelimen ja siihen liittyvien laitteiden tilaamisen yhteydessä suoraan rekisteröidyltä sekä Porokello-puhelimesta, sen ollessa päällä.

8. Tietojen luovutus
Lapin ELY-keskus luovuttaa käsiteltäviä henkilötietoja porovaroitusjärjestelmää ylläpitävälle ja kehittävälle Paikkatieto Online Oy:lle sekä projektia koordinoivalle HHR Business Oy:lle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Lapin ELY-keskus
”Porokello projekti”
PL 8060
96101 Rovaniemi

Varottaja -sovelluksen vastaanottaneiden henkilötietokanta

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste.

2. Rekisterinpitäjä
Lapin ELY-keskus (jäljempänä "ELY-keskus")
Y-tunnus 2296962-1
Kirjaamo PL 8060, 96101 Rovaniemi

3. Rekisterin nimi
Varottaja -sovelluksen vastaanottaneiden henkilötietokanta

4. Rekisterin pitämisen peruste
Henkilötietoja käsitellään Varottaja -sovelluksen käyttöön antamisen perusteella rekisteröidyn suostumuksella.

5. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään porovaroitus -palvelun tuottamiseksi, sekä muun Varottaja -sovelluksen käyttöehtojen mukaisen toiminnan tarjoamiseksi ja sen kehittämiseksi sekä palveluun liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin ja tilastointiin.

6. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisterissä käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Rekisteröidyn perustietoja kuten nimi, yhteystiedot, yritys/organisaatio
  • Lupatiedot kuten lupa ottaa yhteyttä palveluun liittyvissä asioissa
  • Rekisteröidyn lähettämät porovaroitukset
  • Varottaja -sovellusta koskevat perustiedot
  • Yhteydenottoihin liittyvät tiedot
  • Erilaiset palvelua, Varottaja -sovellusta koskevat tapahtumatiedot
  • Varottaja -sovelluksen käyttöön liittyvät sijainti- ja varoitusten antamiseen liittyvät tiedot ja muut Varottaja -sovelluksen käyttöön liittyvät tiedot

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään Varottaja -sovelluksen tilaamisen yhteydessä suoraan rekisteröidyltä sekä Varottaja -sovelluksen ollessa päällä.

8. Tietojen luovutus
Lapin ELY-keskus luovuttaa käsiteltäviä henkilötietoja porovaroitusjärjestelmää ylläpitävälle ja kehittävälle Paikkatieto Online Oy:lle sekä Porokello-hanketta koordinoivalle HHR Business Oy:lle. Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.

9. Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuurein ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.

10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Lapin ELY-keskus
"Porokello projekti"
PL 8060
96101 Rovaniemi

Seuraa meitä

Jaa tietoa Porokellosta. Autat vähentämään porokolareita.