Tavoitteena puolittaa porokolarien määrä vuoteen 2020 mennessä.

Porokello on Lapin ELY-keskuksen hallinnoima tutkimus- ja kehityshanke, missä mobiiliteknologiaa hyödyntäen luodaan uusi älyliikenteen palvelu porovaroittamiseen. 

Porokolarit eivät ole ponnisteluista huolimatta vähentyneet vuosien myötä; noin 4000 porokolaria ajetaan vuosittain. Erilaisia kokeiluja on tehty porokolareiden vähentämiseksi aina heijastinten ja kanankakan käytöstä tiedottamisen lisäämiseen. Älyteknologia tuo uuden mahdollisuuden porokolareiden vähentämiseen. Erilaisten älylaitteiden yleistyminen mahdollistaa ajantasaisen porovaroittamisen täsmällisesti paikkatietoa hyödyntäen. 

Porovaroittaminen mobiilisovelluksella on saanut alkunsa jo vuonna 2011 kun paikkatietoon ja matkapuhelin palveluihin erikoistunut Paikkatieto Online esitteli ideansa porovaroittamisen mobiiliratkaisustaan Paliskuntain yhdistykselle ja Lapin ELY-keskukselle. Alkoi yhteinen ponnistelu idean viemiseksi käytäntöön ja vuosina 2013 - 2015 porovaroittamista mobiilisovelluksella kokeiltiin kahdella tienosuudella 25 ammattikuljettajan voimin. VTT teki tutkimuksen kokeilusta ja tulokset olivat niin hyviä, että kokeilua laajennetaan nyt koko poronhoitoalueelle.

Lisätietoa Porokello-projektista:
Projektipäällikkö
Henna Nurminen
info@porokello.fi
040 835 4114

Näin Porokello toimii

diagram 1.png

Ammattiautoilijat tuottavat varoituksia teiden varsilla havaitsemistaan poroista.

diagram 2 _space.png

Tienkäyttäjät vastaanottavat varoitukset Porokello-mobiilisovellukseen tai navigaatitoriinsa.

Seuraa meitä

Jaa tietoa Porokellosta. Autat vähentämään porokolareita.